Stichting GeHandicapten op Ski's

Beleid grensoverschrijdend gedrag

Beleid grensoverschrijdend gedrag

Shos voert preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, dit borgen wij op de volgende wijzen.

Beleid:
Shos voert een actief aannamebeleid uit.  Alle Shos vrijwilligers (bestuur, leraren, commissieleden en overige vrijwilligers) moeten vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen alvorens binnen/voor Shos actief te mogen worden. De VOG moet periodiek door alle Shos vrijwilligers opnieuw worden aangevraagd en worden aangeboden aan het bestuur. Neem voor het aanvragen van de VOG contact op met de secretaris. Alle Shos vrijwilligers ondertekenen, tevens voor aanvang van hun activiteiten, de Shos geheimhoudingsverklaring, gedragscode, privacyverklaring, algemene voorwaarden, en verklaren zich te gedragen conform de daarin opgenomen afspraken en regels.

Vertrouwenscontactpersoon:
Shos heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) die er is voor iedereen die op welke manier dan ook verbonden is met Shos, (leerlingen, ouders, begeleiders , leraren, overige vrijwilligers, enz.) voor als er vragen of opmerkingen zijn over grensoverschrijdend gedrag en overige ethische kwesties.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon:
Onze VCP is Ida Verkampen, je kunt haar bereiken via email: ida [punt] verkampen [at] shos [punt] nl
of via onze telefoonservice: +316 5460 3216  vraag vervolgens doorverbonden te willen worden met Ida Verkampen.

Rol Vertrouwenscontactpersoon:
De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen Shos een eerste aanspreekpunt te zijn.
De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP Shos om preventieve maatregelen te nemen.
De VCP is officieel opgeleid en volgt periodieke opfriscursussen om deze rol goed te kunnen vervullen.

De Shos VCP heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. De VCP fungeert als eerste opvang voor personen met een klacht. De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid, seksuele intimidatie en overige ethische kwesties aan de doelgroepen te kunnen presenteren

De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, Shos of bond.
De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden.
De VCP kan reflecteren en omgaan met emoties van zichzelf,  slachtoffer, beschuldigde, en de omgeving.
De VCP kan is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Beroep doen op vertrouwenscontactpersoon:
Iedereen die op welke manier dan ook verbonden is met Shos kan een beroep op onze VCP doen, dus leerlingen, ouders, begeleiders , leraren, overige vrijwilligers, enz.

Onze VCP is er voor slachtoffers van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie en overige ethische kwesties, maar is er ook voor een beschuldigde.
De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
De VCP behandeld informatie vertrouwelijk en er gebeurt niets wat je niet weet.
De VCP kan je helpen om een klacht in te dienen bij Shos, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Bij onze VCP kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan een beroep op onze VCP doen.

Onze VCP is geen advocaat voor slachtoffer of een beschuldigde. Ook speelt de vertrouwenspersoon niet de rol van politieagent, rechter of therapeut. De VCP biedt wel een luisterend oor en zoeken samen met jou naar oplossingen. De VCP kan een slachtoffer of een beschuldigde ook ondersteunen bij gesprekken naar aanleiding van een klacht.

Alle informatie wordt door onze VCP strikt vertrouwelijk behandeld.