Stichting GeHandicapten op Ski's

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Doelstelling

 

 • Shos (Stichting geHandicapten Op Ski’s) is een vrijwilligersorganisatie zonder winst oogmerk;
 • Shos voorziet uitsluitend in ski-, snowboard en zitskilessen voor mensen met een beperking;
 • Shos is er voor mensen met een beperking onder begeleiding of zelfstandig, staand, in een zitski of op een snowboard van een berghelling af te laten skiën en ze daardoor meer zelfvertrouwen te geven, waarmee ze zich vervolgens net zo gemakkelijk in de maatschappij kunnen begeven als mensen zonder beperkingen, om gelijkwaardig kansen en maatschappelijke posities te verkrijgen;

 

Aansprakelijkheid

 

 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door Shos is geheel op eigen risico;
 • Je dient je zelf te verzekeren voor deelname aan activiteiten die door Shos worden verzorgd;
 • Shos aanvaard geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld de boeking van de accommodatie ter plaatse, het verloop van de reis of andere zaken die geen direct verband met de skilessen op de leslocatie houden;

 

Normen / Waarden / Grensoverschrijdend gedrag

 

 • Bij Shos behandelen we elkaar (leerlingen, begeleiders,  leraren, overige vrijwilligers) met respect;
 • Jij (of je begeleider) bepaalt wat er gebeurt en geeft aan wat je grenzen zijn en wat je wel en wat je niet wil doen;
 • Shos verwacht dat jij (en/of je begeleider) iedereen met respect behandeld;
 • Als er een conflict is of dreigt met iemand binnen Shos, neem dan direct contact op met een bestuurslid;
 • Grensoverschrijdend gedrag, door wie dan ook, kun je strikt vertrouwelijk melden bij onze vertrouwenscontactpersoon;
 • Elke Shos vrijwilliger moet alvorens zij/hij taken kan gaan oppakken/uitvoeren een geldig VOG aan het bestuur overleggen, neem voor aanvragen VOG contact op met de secretaris;

 

Slot bepaling

 

 • Shos is geen reisorganisatie en derhalve zijn ook geen voorwaarden/eisen van toepassing op alle faciliteiten buiten de lessen;
 • Betalingen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan, zodat ook wij onze betalingsverplichtingen kunnen nakomen;
 • Op de algemene voorwaarden alsook alle diensten die Shos aanbied, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of verband houdend met Shos activiteiten vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Shos is gevestigd.
 • Shos handelt in geheel lijn met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie onze privacy verklaring.

Met het aanmelden bij Shos, ga jij leerling (en je begeleider), leraar, vrijwilliger akkoord met deze algemene voorwaarden;
Deelname aan Shos activiteiten door  jou  leerling (en je begeleider), leraar, vrijwilliger, vinden  altijd  plaats  onder deze  algemene  voorwaarden;